Προσοχή! Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχουν την καλύτερη εμπειρία χρήστη. Αν συνεχίσετε, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε cookies από αυτόν τον ιστότοπο. OK
9/9

Προϋποθέσεις για Χρήση

Για χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την EuStore


Το παρόν έγγραφο περιέχει τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η HEDY COMPUTERS LTD, Bulgaria, Haskovo, blvd. Saedinenie 14, VAT BG126689895 παρέχει τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές μέσα από το κατάστημά της στο Διαδίκτυο EuStore. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους πελάτες . Με την Φόρτωση των κατασκευασμένων υπέρ-συνδέσεων που βρίσκονται στον διακομιστή της EuStore, είτε με την πληρωμή της χρήσης που καταβάλλεται υπηρεσίες που προσφέρονται. Ο χρήστης συμφωνεί πλήρως και αποδέχεται και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς τους Γενικούς Όρους . Ο Προσδιορισμός του χρήστη, με σκοπό την αναπαραγωγή της δήλωσή του για την αποδοχής των όρων γίνετε με τα αποθηκευμένα αρχεία καταγραφής του διακομιστή EuStore IP διεύθυνση του χρήστη , καθώς και κάθε άλλη πληροφορία .

Αντικείμενο των Γενικών Όρων

Άρθρο 1. Η EuStore χορηγεί τις προβλεπόμενες στους γενικούς όρους υπηρεσίες.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Χρήστη
Άρθρο 2. Η δυνατότητα του χρήστη να βλέπει και να παραγγέλνει τα δηλωθέντα προϊόντα στο κατάστημα του Διαδικτύου της EuStore .
Άρθρο 3. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνετε για την πορεία και την κατάσταση της παραγγελίας του .
Άρθρο 4. Ο χρήστης ο οποίος είναι δηλωμένος σαν μέλος στο EuStore, φέρει πλήρη ευθύνη για την ασφάλιση του ονόματος χρήσης και του κωδικού του καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή από τρίτο πρόσωπο με την χρήση του ονόματος και του κωδικού. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος αμέσως να ενημερώνει EuStore για κάθε περίπτωση μη αποδεκτής πρόσβασης στο όνομα χρήστη και του κωδικού του , όπως και κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος για παράνομη χρήση .
Άρθρο 5. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την τιμή της παραγγελίας του κατά τον δηλωμένο τρόπο που υπάρχει στην σελίδα της EuStore .
Άρθρο 6. Κάθε χρήστης ανεξάρτητα εάν είναι πελάτης της EuStore δεσμεύετε κατά την χρήση των υπηρεσιών :
Παράγραφος 1. Να μην παραβιάζουν και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και των διεθνώς αναγνωρισμένων πράξεων ;
Παράγραφος 2. Δεν θίγει το κύρος των άλλων και δεν απαιτεί μια βίαιη αλλαγή της συνταγματικής τάξης, προς διαπραγή εγκλημάτων, βία ή υποκίνηση του φυλετικού, εθνικού, εθνοτικό ή θρησκευτικό μίσος;
Παράγραφος 3. Να μην παραβιάζει την ξένη περιουσία υλική ή άυλη, απόλυτα ή σχετικά δικαιώματα και τα συμφέροντα, όπως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία κ.λ.π ;
Παράγραφος 4. Να τηρεί την Βουλγαρική Νομοθεσία τους εφαρμόσιμους Ευρωπαικούς νόμους , τους κανόνες της ηθικής και της καλής συμπεριφοράς την ηθική του Διαδικτύου κατά την την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της EuStore;
Παράγραφος 5. Να ενημερώνει άμεσα την EuStore για κάθε περίπτωση κατάχρησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ;
Παράγραφος 6. Να μην φορτώνει,να στέλνει,μεταδίδει,διανέμει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο και δεν διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα λογισμικό , προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών , αρχεία, εφαρμογές , ή άλλο υλικό που περιέχει ιούς υπολογιστών,μη εξουσιοδοτημένη συστήματα τηλεχειρισμού ( " Trojan » ), κωδικούς υπολογιστών ή υλικά σχεδιασμένα να παρεμβληθούν και να εμποδίζουν,νοθεύουν ή περιορίζουν την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού ή λογισμικού υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή στόχο μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η πρόσβαση σε ξένους πόρους ή λογισμικό;
Παράγραφος 7. Να μην εκτελεί κακόβουλες ενέργειες;

Άρθρο 7 . Με τη φόρτωση οποιοδήποτε από τους κατασκευασμένους υπερσυνδέσμους που βρίσκονται στον https://eustore.gr, Ο χρήστης , είτε έχει καταχωρηθεί ως πελάτης του καταστήματος ή όχι, δηλώνει ότι συμφωνεί με τους Όρους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους εφαρμόζει. Οι Γενικοί Όροι που αναρτώνται σε εμφανή θέση στο καταστήμα του Διαδίκτυου και είναι διαθέσιμη σε κάθε χρήστη :


Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της EuStore
Άρθρο 8. Η EuStore δεν έχει την υποχρέωση και την αντικειμενική δυνατότητα , να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες .
Άρθρο 9. Η EuStore έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση να διατηρεί υλικά και πληροφορίες χρησιμοποιούμενες ή διαθέσιμες στον διακομιστή της EuStore ή να διαθέτει σε τρίτους , να τα παραθέτουν σε τρίτους και τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια των EuStore , καθώς και των τρίτων μερών σε περιπτώσεις των απαιτήσεων σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τη χρήση ή τη διάδοση πληροφοριών ή υλικών, και όπου τα υλικά και πληροφορίες που ζητούνται από κρατικούς φορείς και άλλους .
Άρθρο 10. Η EuStore έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή χωρίς να προειδοποιήσει τον χρήστη όταν ο τελευταίος χρησιμοποιεί παράνομα των δεδομένων όρων όπως και κατά την εκτίμηση της https://eustore.gr/να διακόπτει ή να αλλάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες . Η EuStore δε φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες και σε τρίτους για δημιουργημένες βλάβες ή λανθασμένες χρήσεις που δημιουργήθηκαν και την διακοπή , την αλλαγή ή τον περιορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών , την διαγραφή, τροποποίηση, η απώλεια, ανακρίβειας ή ατέλειας των μηνυμάτων, των υλικών ή πληροφοριών, που χρησιμοποιείται, καταγράφονται ή διατίθενται μέσω της EuStore.
Άρθρο 11. Η EuStore μπορεί να εξασφαλίσει την δημοσίευση των θεματικών επικεφαλίδων του καταστήματος υπερ-συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πόρους. Η https://eustore.gr/δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση, την πρόσβαση ή την αξιοπιστία αυτών των υλικών και του περιεχομένου. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για όλες τις ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους και στην https://eustore.gr/λόγω της χρήσης ή της πρόσβασης σε αυτές τις ιστοσελίδες και τους πόρους .
Άρθρο 12. Η EuStore δε φέρει ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί στο λογισμικό , στο Hardware ή στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή στην απώλεια δεδομένων , που απορρέουν από υλικά ή πόρους αναζήτησης,ή λήψης ή κακής χρήσης των κινητών τηλεφώνων . Οι Συμβουλές, η καθοδήγηση ή η βοήθεια που παρέχεται από ειδικούς και τους εργαζομένους EuStore σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες δεν μπορεί να φέρει οποιαδήποτε ευθύνες ή υποχρεώσεις στην EuStore

Άρθρο 13. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την https://eustore.gr/και όλα τα τρίτα πρόσωπα για όλες τις προκαλούμενες ζημιές και τα διαφυγόντα κέρδη συμπεριλαμβανόμενες και όλες τις δαπάνες και τις αμοιβές των δικαστικών υπαλλήλων οι οποίες προέκυψαν κατά των δηλωθέντων απαιτήσεων ή αποζημιώσεων τρίτων προσώπων σε σχέση με τις ιστοσελίδες , υπερσυνδέσεων υλικών ή πληροφοριών , με τα οποία ο χρήστης έκανε χρήση , διάθεση του διακομιστή ή του καταλόγου της https://eustore.gr/στέλνοντας ή διαδίδοντας σε τρίτα πρόσωπα διαμέσου της EuStore κατά παράβαση του νόμου , των δεδομένων υπηρεσιών ,της καλής συμπεριφοράς και της ηθικής του Διαδικτύου .
Άρθρο 14. Η EuStore έχει δικαίωμα να συγκεντρώνει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σε σχέση με τους δικούς της χρήστες ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη της EuStore
Άρθρο 15. Η πληροφορία του προηγούμενου άρθρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την EuStore, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθεση του χρήστη που έστειλε την ακόλουθη διεύθυνση e-mail office@eustore.gr. Η EuStoreσυλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Όλοι οι σκοποί για τους οποίους η EuStore θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες θα είναι συνεπής με την βουλγαρική νομοθεσία που ισχύει με τα διεθνή μέσα και με κανόνες καλής συμπεριφοράς .
Άρθρο 16. Η EuStore εγγυάται στους χρήστες της την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία δεν θα χρησιμοποιηθούν , διατεθούν σε γνώση τρίτων προσώπων έξω από τις περιπτώσεις και υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις .
Άρθρο 17. ΗEuStore έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά στους Υπολογιστές των χρηστών (cookies). Αυτά είναι αρχεία κειμένου τα οποία διατηρε